Sztuka jest obrzędem magicznym

Sztuka jest dziełem. Niewątpliwie wychodzącym spod rąk wielu utalentowanych osób czyli artystów. Jej celem jest zaspokojenie gustów i zmysłów odbiorców. Ma trafiać do pojedynczego odbiorcy ale i do całego społeczeństwa. Sztuka pozwala przede wszystkim wyrażać emocje. To co tworzą artyści,

Read more